ลิงค์ อื่นๆ

p9

P_Education01

P13

p01

p2

p11

p10

p12

P16

p5

p7

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

p99

p4

p6

Buttom_Assess001

Buttom_Assess001

p3

ผู้ที่กำลังเข้าใช้ในขณะนี้
We have 7 guests online
loginBG-HLG001n4nfgnfButtom_Program04


สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

Aj.Surasuk
อ.สุรศักดิ์ ศรีธรรมกุล
ประธานสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

Aj.Akarawin
อ.อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์

Aj.Jinda
อ.จินดา ธำรงอาจริยกุล

Aj.Apichart_P
อ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ