ลิงค์ อื่นๆ

p9

P_Education01

P13

p01

p2

p11

p10

p12

P16

p5

p7

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

p99

p4

p6

Buttom_Assess001

Buttom_Assess001

p3

ผู้ที่กำลังเข้าใช้ในขณะนี้
We have 13 guests online
loginBG-HHT001n4nfgnfButtom_Program04


สาขาวิชาประวัติศาสตร์

Aj.Phetrung
อ.เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์
ประธานสาขาวิชาประวัติศาสตร์

Aj.Supakarn
ผศ.ศุภกาณฑ์ นานรัมย์

Aj.Wirawan
อ.วิราวรรณ สมพงษ์เจริญ

Aj.Pimpatima
อ.ดร.พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล

Aj.Supasuta
อ.ศุภสุตา ปรีเปรมใจ