ลิงค์ อื่นๆ

p9

P_Education01

P13

p01

p2

p11

p10

p12

P16

p5

p7

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

p99

p4

p6

Buttom_Assess001

Buttom_Assess001

p3

ผู้ที่กำลังเข้าใช้ในขณะนี้
We have 17 guests online
loginfacebook_KMS001facebook_ELLIS001manager_schedule001 line

 

Bindit_54

 newstab5

12710938_1728768700675648_3801507635873717072_o          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ประจำปี 2559 “อยุธยา : แหล่งศึกษามนุษย์และสังคม ครั้งที่ 2” ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรมชุดที่ 1, ภาพกิจกรรมชุดที่ 2 New


 • เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 12.40 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปีใหม่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559 ดูภาพกิจกรรม "คลิ๊ก"New
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. ดูภาพกิจกรรม "คลิ๊ก" New
 • ค่ายภาษาอังกฤษ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2558 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม "วันที่ 23 เมษายน 2558" "วันที่ 24 เมษายน 2558" New
 • JENESYS 2.0 JAPANESE LANGUAGE 9TH BATCH THAILAND โครงการการเพื่อแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดูรายละเอียด "คลิ๊ก" New
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา (English for Communication for Teachers and Education Personnel) ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม "คลิ๊ก" New
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบภาค ก. เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ในการสอบบรรจุเข้ารับราชการ ดูภาพกิจกรรม "คลิ๊ก"

อ่านต่อ »

 

 newstab1

 

newstab2


newstab3
 • สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559 "ดูกำหนดการจัดการประชุมที่นี่" และ "สามารถติดตามรายละเอียดคลิ๊กที่นี่" New
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559 "รายละเอียดคลิ๊กที่นี่" New
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ The 5th ICADA 2016-SSIS ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2559 "รายละเอียดคลิ๊กที่นี่" New
 • สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน COMMUNICATION AND MANAGEMENT TECHNOLOGY ในหัวข้อ Science, Technology, Innovation, and Entrepreneurship: The future of Thailand in ASEAN ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (วทท 41) (The 41st Congress on Science and Technology Thailand (STT41)) ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักธุรกิจ และนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ http://econference.sut.ac.th/stt41/web/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้ สอบถามรายละเอียดโทร 044-224207-9 New
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ในหัวข้อ การเขียนภาษาอังกฤษ : ทฤษฎี การปฏิบัติ และความคิดสร้างสรรค์ (Writing in English : Theory, Practice-and Creativity) ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2558 สนใจเข้าร่วมหรือส่งผลงาน “ดูรายละเอียดได้ที่นี่” New
 • สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชอุบลราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยมาลายา สหพันธรัฐมาเลเซีย จะจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 3rd Sharing Teaching in Research and Education (STRE2015)” ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.stre2015.com New
 • มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอเชิญส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประกวด "NKP Youth Team Talent Contest 2015" ดูรายละเอียดโครงการ "คลิ๊ก" ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมประกวด "คลิ๊ก" : 7 ก.ค.58 New
 • อ่านต่อ »newstab3