ลิงค์ อื่นๆ

p9

P_Education01

P13

p01

p2

p11

p10

p12

P16

p5

p7

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

p99

p4

p6

Buttom_Assess001

Buttom_Assess001

p3

ผู้ที่กำลังเข้าใช้ในขณะนี้
We have 8 guests online
loginBG-HJP001n4nfgnfButtom_Program04

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

Aj.Supornchai
อ.สุพรชัย ปิยะรัตน์วนกุล
ประธานสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

Aj.Hathairat
ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ

Aj.Bawonsri
อ.บวรศรี มณีพงษ์

Aj.Supalaek
อ.ศุภฤกษ์ แก้วศรีงาม

Mr.Taro Satio
Mr.Taro Satio

Mr.Tetsuya Tanabe
Mr.Tetsuya Tanabe

Miss.Yuka Sasamoto
Miss.Yuka Sasamoto