ลิงค์ อื่นๆ

p9

P_Education01

P13

p01

p2

p11

p10

p12

P16

p5

p7

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

p99

p4

p6

Buttom_Assess001

Buttom_Assess001

p3

ผู้ที่กำลังเข้าใช้ในขณะนี้
We have 4 guests online
loginBG-HCMn4nfgnfButtom_Program04

1002196_10201998648031230_1105452051_n

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในรอบคัดเลือกระดับภาค เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖        ณ ศาลจังหวัดตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขันปรากฎว่า นักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษาจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ คือ

         ๑.นางสาววาสนา ทักษณิวรรตกุล

         ๒.นายณัฐพร สกุลชัยอมรเลิศ

         ๓.นางสาวสุภาพร แสนลับสินธุ์

         พร้อมทั้งได้รับสิทธิในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ ต่อไป