หน้าหลัก
บุคคลากร

 

 

 

pya

นางอรัญญา  จงกลรัตน์

หัวหน้าสำนักงานคณะ ฯ

ศศ.ม.(การจัดการทั่วไป)

 

 

toi

นางนภา  บุตรพันธ์

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ระดับ 3

ปวช. (บัญชี)

 

toy

นางสาวธารินี ทิพยรัตน์

นักวิชาการศึกษา

บธ.บ. (การบัญชี)

 

yok

นางภัทร์ฐิตา    กิจถาวร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)

 

 

dsc00784

นางสาวสุนีย์  ชวนประสงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ


 


3140700267623

นายนัฐพงษ์  สาระเมฆ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)

 

 


  

ส่วนล่าง

Copyright © 2018 . All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.