ลิงค์ อื่นๆ

p9

P_Education01

P13

p01

p2

p11

p10

p12

P16

p5

p7

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

p99

p4

p6

Buttom_Assess001

Buttom_Assess001

p3

ผู้ที่กำลังเข้าใช้ในขณะนี้
We have 4 guests online
loginingn4nfgnfButtom_Program04

 

ภาพกิจกรรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

12898375_569995609845909_2214947494719828116_o          เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการอ่านกลอนภาษาอังกฤษพร้อมดนตรีประกอบ และการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีเงินรางวัลมอบให้กับนักศึกษาที่ชนะการแข่งขัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะทางภาษาอังกฤษ ณ ห้อง 43014 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดูภาพกิจกรรม "คลิ๊ก" New


  • เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 12.30 น. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ดูภาพกิจกรรม "คลิ๊ก" New
  • ในระหว่างวันที่ 16 และ 24 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “กิจกรรมอบรมแนวทางการประกอบอาชีพและการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ” วิทยากรโดย คุณพจนารถ ลี้รุ่งเรืองพร ดูภาพกิจกรรม "คลิ๊ก"
  • เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมในโครงการจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณประวีณา โพธิ์สิงห์ (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ โรงแรมศาลาอยุธยา) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม” ดูภาพกิจกรรม "คลิ๊ก"

ภาพกิจกรรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ