ลิงค์ อื่นๆ

p9

P_Education01

P13

p01

p2

p11

p10

p12

P16

p5

p7

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

p99

p4

p6

Buttom_Assess001

Buttom_Assess001

p3

ผู้ที่กำลังเข้าใช้ในขณะนี้
We have 9 guests online
loginBG-HJP001n4nfgnfButtom_Program04

 

ภาพกิจกรรมสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

12891077_576078359237634_2737138822698144393_o          เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 10.00-17.00 น. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการวิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น รุ่น 2555 ชั้นปีที่ 4 จำนวน 18 คน โดยมี อาจารย์บวรศรี มณีพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา คอยให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของนักศึกษาในอนาคต ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของสาขา เข้าร่วมฟัง เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัว ฝึกประสบการวิชาชีพต่อไป จัดขึ้น ณ ห้อง 43108 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดูภาพกิจกรรม "คลิ๊ก" New


  • เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมปีใหม่สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2559 ดูภาพกิจกรรม "คลิ๊ก" New
  • เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ดูภาพกิจกรรม "คลิ๊ก"
  • เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ วิทยากรโดย อ.ปัทมาภรณ์ สุขสมโสด อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ดูภาพกิจกรรม "คลิ๊ก"
  • เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30 น. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ดูภาพกิจกรรม "คลิ๊ก"

ภาพกิจกรรมสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น