ลิงค์ อื่นๆ

p9

P_Education01

P13

p01

p2

p11

p10

p12

P16

p5

p7

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

p99

p4

p6

Buttom_Assess001

Buttom_Assess001

p3

ผู้ที่กำลังเข้าใช้ในขณะนี้
We have 69 guests online
loginingn4nfgnfButtom_Program04

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Aj.Kusuma
อ.กุสุมา นะสานี
ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Aj.Rungthip
อ.ดร.รุ่งทิพย์ รัตนภานุศร

Aj.Kasem
อ.ดร.เกษม บำรุงเวช

Aj.Junpen
ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ คล้ายมุข

Aj.Suwanee
อ.สุวณี วิจารัตน์

Aj.Pornpen
อ.พรเพ็ญ ไพศาลศุภนิมิต

Aj.Aonkanarng
อ.อรคนางค์ นวลเจริญ

Aj.Sirinan
อ.ศิรินันท์ นุยภูเขียว

Aj.Akekarat
อ.เอกรัตน์ คณาพร

Aj.Sirirat
อ.สิริรัตน์ ผลหมู่

Aj.Balaree
อ.หม่อมหลวงบราลี สุทัศนีย์

Aj.Siriporn
อ.สิริพร ทิชาชาติ

Aj.Navadet
Mr.Navadet Yongsawai

Mr.John Edwards
Mr.John Edwards

Mr.Simon_White
Mr.Simon White

Mr.Edouard_le_Bout
Mr.Edouard le Bout

Mr.Michael Edward Nedbal
Mr.Michael Nedbal