guidance

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฝ่ายแนะแนว         ฝ่ายแนะแนวนักศึกษารับผิดชอบบริการแนะแนวเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการศึกษา และเรื่องส่วนตัวต่างๆนักศึกษาสามารถเข้ามาปรึกษาปัญหาต่างๆได้ โดยตอนนี้เราเริ่มเปิดช่องทางติดต่อสื่อสารทางเมลก่อน ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน โดยนักศึกษาไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อให้ทราบ สามารถฝากคำถามคำปรึกษาได้ทุกเรื่อง ทางเราจะมี อาจารย์คอยตอบคำถามให้ทุกเรื่อง หรือ โทรมาที่คณะ 035245400 ขอเบอร์อาจารย์แนะแนวเพื่อขอคำปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์ หรือ จะนัดพบอาจารย์เพื่อขอคำแนะนำได้โดยตรงก็ได้

 

 

 

-แนวทางการศึกษาต่อของบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์