ลิงค์ อื่นๆ

p9

P_Education01

P13

p01

p2

p11

p10

p12

P16

p5

p7

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

p99

p4

p6

Buttom_Assess001

Buttom_Assess001

p3

ผู้ที่กำลังเข้าใช้ในขณะนี้
We have 6 guests online
login 

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

หน้าหลัก

โครงการ

ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการ


ปีงบประมาณ 2560

songkran60ประเพณีสงกรานต์และฉลองครบรอบ 41 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 5 เมษายน 2560

waikrudontree60สาขาวิชาดนตรี จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครูดนตรี
วันที่ 11-12 มีนาคม 2560

newyear60กิจกรรมทำบุญและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
วันที่ 6 มกราคม 2560

host_king9_59คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล
วันที่ 27 ตุลาคม 2559

 

 


ปีงบประมาณ 2559

waikru59จัดงานปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ น.ศ.ปี1
วันที่ 1 สิงหาคม 2559

waikrunatasin59สาขาศิลปะการแสดง จัดกิจกรรมไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2559
วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2559

waikrudontree59สาขาวิชาดนตรี จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครู ประจำปี 2559
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2559

roorakpasathai59สาขาภาษาไทย จัดกิจกรรม วันภาษาไทย ประจำปี 2559 "รู้รักษ์ภาษาไทย"
วันที่ 1 มิถุนายน 2559

songkran59จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย พิธีรดน้ำดำหัว-มหาสงกรานต์
วันที่ 5 เมษายน 2559

sirikit59จัดการแสดงศิลปะการแสดง ในงานสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “อัคราภิรักษศิลปิน” สืบสานมรดกภูมิปัญญาผ้าไทย
วันที่ 15 มกราคม 2559

newyear59ทำบุญและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
วันที่ 7 มกราคม 2559

sakai58เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม Minkan taishi (Goodwill Ambassador) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย ในงาน Sakai Asean Week 2015 ที่เมืองซาไก ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 3-20 ตุลาคม 2558

 


ปีงบประมาณ 2558

waikrunatasin58สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2558
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2558

waikrudontree58สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครู ประจำปี 2558
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2558

waikru58คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 3 สิงหาคม 2558

watanatam_asean58กิจกรรม โครงการวัฒนธรรมอยุธยาสู่การพัฒนาอาเซียน ครั้งที่ ๒ (ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา – อาเซียน)
วันที่ 19 มิถุนายน 2558

songkran58คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “มหาสงกรานต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิธีรดน้ำดำหัว เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย”
วันที่ 8 เมษายน 2558

sassana_asean58คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการวัฒนธรรมอยุธยาสู่การพัฒนาอาเซียน ครั้งที่ 1 “ภูมิวัฒนธรรมอยุธยา – อาเซียน” กิจกรรมเสวนาศาสนาในอาเซียน
วันที่ 11 มีนาคม 2558

newyear58กิจกรรมปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2558
วันที่ 5 มกราคม 2558

sakai57เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม Minkan taishi (Goodwill Ambassador) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย ในงาน Sakai Asean Week 2014 ที่เมืองซาไก ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 4-20 ตุลาคม 2557