ลิงค์ อื่นๆ

p9

P_Education01

P13

p01

p2

p11

p10

p12

P16

p5

p7

p8

p99

p4

p6

Buttom_Assess001

p3

ผู้ที่กำลังเข้าใช้ในขณะนี้
We have 17 guests online
loginตอบคำถามโดยคณบดี

คำถาม คณะเปิดรับนักศึกษารอบใหม่วันไหนครับ : 21 มี.ค.2560
คำตอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปิดรับนักศึกษา ปริญญาตรี (รอบที่ 2) ระหว่างวันที่ 3-20 เมษายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กองบริการการศึกษา โทร.035241196
คำถาม อยากสอบถามค่ะ ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเลยค่ะ สามารถเรียนสาขาภาษาญี่ปุ่นได้ไหมคะ : 9 ม.ค.2560
คำตอบ สามารถเรียนได้ค่ะ ทางสาขาวิชาภาษาญี่่่่่ปุ่นมีการปรับพื้นฐานการเรียนให้นักศึกษาก่อนการเรียนจริง
คำถาม รบกวนสอบถาม ปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท) ว่าจะมีเปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาต่อไปอะค่ะ : 2 ส.ค.2559
คำตอบ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ป. โท) ปิดปรับปรุงหลักสูตรนะคะ ยังไม่เปิดการเรียนการสอน ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษค่ะ
คำถาม ขอทราบจำนวนนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษา สาขาดนตรีสากล : 4 ก.ค.2559
คำตอบ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มีจำนวน 30 คน
คำถาม อยากเรีนต่อ มหาวิทยาลัยนี้ สาขา วิชาภาษาไทย หนูต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ หนูเรียน สาขา : คอมพิวเตอร์-ธุรกิจ
ร.ร. ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา หนูสามารถเรียนได้ไหมค่ะ : 13 มิ.ย.2558
คำตอบ สามารถสมัครเรียนได้เลย ที่กองบริการการศึกษา ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครอยู่ค่ะ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร.035-241196
คำถาม อยากเรียนเกี่ยวกับอบต แต่ไม่รู้ว่าคณะไร : 26 มี.ค.2558
คำตอบ ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คำถาม อยากรู้เกี่ยวกับกำหนดการการรับนักศึกษาใหม่เลยค่ะ : 10 ก.พ.2558
คำตอบ ติดต่อสอบถามได้ที่กองบริการการศึกษา โทร.035-276555 หรือ โทร.035-241196
คำถาม อยากได้ ลิงข์ ผศ ธนู บุญญานุวัตร : 1 ก.พ.2558
คำตอบ ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.035-276555