คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 035-245400, 035-276555 ต่อ 4523

โทรสาร. 0-3524-5400

พิกัด  Google Map  14.348716,100.561893

facebook

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it