header-webblack
วันที่ เวลา
ลิงค์ อื่นๆ

p9

P_Education01

P13

p01

p2

p11

p10

p12

P16

p5

p7

p8

p99

p4

p6

Buttom_Assess001

p3

ผู้ที่กำลังเข้าใช้ในขณะนี้
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติ

your text here ... read more

your text here ... read more

your text here ... read more

your text here ... read more

your text here ... read more
by camp26

facebook_KMS001facebook_ELLIS001manager_schedule001 line

 

 newstab5

16804149_746497878862347_4525017962500915900_o          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปเทคนิค/เคล็ดลับความสำเร็จของการจัดการความรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ในประเด็นการพัฒนานักศึกษาเพื่อให้เกิดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (ใฝ่รู้ อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา) และการเขียนเค้าโครงวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม New


 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมอบรม เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมในอิสลาม ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม New
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ประจำปี 2560 “อยุธยา : แหล่งศึกษามนุษย์และสังคม” ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม New
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม New
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม New
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม ปีใหม่ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม New
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำชุดการสอนรายวิชา “จิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม New
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จากวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม New

อ่านต่อ »

 

 newstab1

 

newstab2


newstab3


newstab3
 • บริษัท ในเครือ DER MOND ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับ ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับเพชรชั้นนำของประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคลากร เข้าร่วมงาน : 20/03/60 New
 • บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้รับผลิตป้ายฉลาก ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เปิดรับสมัครบุคลากร เข้าร่วมงาน : 20/03/60 New
 • ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(งานบริหารงานบุคคล 13/07/59)
 • อ่านต่อ »