header-webblack
วันที่ เวลา
ลิงค์ อื่นๆ

p9

P_Education01

P13

p01

p2

p11

p10

p12

p5

p7

p8

p99

p4

p6

Buttom_Assess001

p3

ผู้ที่กำลังเข้าใช้ในขณะนี้
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติ

your text here ... read more

your text here ... read more

your text here ... read more

your text here ... read more

your text here ... read more
by camp26

facebook_KMS001facebook_ELLIS001manager_schedule001 line

 

 newstab5

16804149_746497878862347_4525017962500915900_o          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปเทคนิค/เคล็ดลับความสำเร็จของการจัดการความรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ในประเด็นการพัฒนานักศึกษาเพื่อให้เกิดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (ใฝ่รู้ อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา) และการเขียนเค้าโครงวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม New


 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมอบรม เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมในอิสลาม ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม New
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ประจำปี 2560 “อยุธยา : แหล่งศึกษามนุษย์และสังคม” ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม New
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม New
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม ปีใหม่ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำชุดการสอนรายวิชา “จิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จากวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

อ่านต่อ »

 

 newstab1

 

newstab2


newstab3
 • สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดทำวารสารที่มีมาตรฐานสากล โดยใช้ชื่อว่า Social Science Asia ดูรายละเอียด "คลิ๊กที่นี่" New
 • ประชาสัมพันธ์แจ้งเข้าร่วมโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ New
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในงาน “45th International Exhibitions of Geneva” ณ สมาพันธรัฐสวิส New
  รายละเอียดดังนี้
  - เรื่อง ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
  - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนำผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการฯ
  - แบบตอบรับการเข้าร่วมงานฯ
  - Entry form
  - แบบจัดทำทำเนียบผู้เดินทาง
 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการพัฒนาชุมชนเมือง จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ "ดูรายละเอียดคลิ๊ก" New
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือ กรอกข้อมูลสาขาวิชาที่สนใจทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Western Michigan University ในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 "ดูรายละเอียดคลิ๊ก"
 • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยนักวิจัยและประชาชนผู้สนใจสามารถส่งโครงการวิจัย พร้อมแนบไฟล์โครงการวิจัยในรูปแบบ Word และ PDF มาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 ดูประกาศ , ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ
 • สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559 "ดูกำหนดการจัดการประชุมที่นี่" และ "สามารถติดตามรายละเอียดคลิ๊กที่นี่"
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559 "รายละเอียดคลิ๊กที่นี่"
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ The 5th ICADA 2016-SSIS ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2559 "รายละเอียดคลิ๊กที่นี่"
 • สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน COMMUNICATION AND MANAGEMENT TECHNOLOGY ในหัวข้อ Science, Technology, Innovation, and Entrepreneurship: The future of Thailand in ASEAN ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (วทท 41) (The 41st Congress on Science and Technology Thailand (STT41)) ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักธุรกิจ และนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ http://econference.sut.ac.th/stt41/web/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้ สอบถามรายละเอียดโทร 044-224207-9
 • อ่านต่อ »newstab3